Yevlağa qonaq gələn 52 yaşlı qadın ağacdan yıxılaraq xəstəxanalıq olub

Yevlağın Marzılı kəndində

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/yevla%C4%9F-qonaq-g%C9%99l%C9%99n-52-ya%C5%9Fl%C4%B1-qad%C4%B1n-a%C4%9Facdan-y%C4%B1x%C4%B1laraq-x%C9%99st%C9%99xanal%C4%B1q-olub