Canlı
Yeni orfoqrafiya lüğəti hazırlanacaq

Artıq Azərbaycanda ivrit, latın

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/yeni-orfoqrafiya-l%C3%BC%C4%9F%C9%99ti-haz%C4%B1rlanacaq