Canlı
Yeni Agentlik kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyəcək

Prezident İlham Əliyevin fərmanı

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/yeni-agentlik-ki%C3%A7ik-v%C9%99-orta-sahibkarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-inki%C5%9Faf%C4%B1n%C4%B1-d%C9%99st%C9%99kl%C9%99y%C9%99c%C9%99k