Yay qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu bu gün başa çatır

I V ixtisas qrupları

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/yay-q%C9%99bul-imtahanlar%C4%B1nda-i%C5%9Ftirak-etm%C9%99k-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn-%C9%99riz%C9%99l%C9%99rin-q%C9%99bulu-bu-g%C3%BCn-ba%C5%9F-%C3%A7at%C4%B1r