Zaqatalada "Tolerantlığın təbliğində vətənpərvər gənclərin rolu" mövzsunda konfrans keçirilib

Gənclərin vətənpərvərlik məsuliyyəti, "Əsl vətənpərvər necə olmalıdır?" kimi önəmli mövzulara toxunulub. Bildirilib ki, əsl vətəndaş yetişdirmək üçün düzgün seçilmiş təbliğat və maarifləndirmə işləri olduqca vacibdir. Konfransda fəal iştirak edən gənclərə diplomlar verilib.

Ruhəngiz Hacızadə