Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi damazlıq heyvan idxalçılarına xəbərdarlıq edib

2020-01-13 12:02

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi damazlıq heyvan idxalçılarına xəbərdarlıq edib. İdxal edilən heyvanın müəyyən edilən tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün təsərrüfat haqqında zəruri məlumatlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim olunmalıdır. Məlumatlar təhlil edildikdən sonra sahibkar verilən cavab məktubunu digər sənədlərlə birlikdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə təqdim etməlidir.

Vəfa Şairova