Canlı
Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti bahalaşıb

Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti artıb. Əsasən meyvə və güyərtidə bu özünü daha qabarıq göstərir. Son vaxtlar müşahidə edilən kəskin hava şəraiti bunə səbəb kimi göstərilir. Mütəxəssislər mövcud vəziyyətin texniki bitkilərin yığımını gecikdirməklə yanaşı, meyvə və giləmeyvələrin, həmçinin tərəvəz məhsullarının bazar qiymətini yüksəltdiyini deyir.

Fərid Mehdiyev