Xaçmazda yerləşən bağlarda qış müalicəsi həyata keçirilir

Hazırda Xaçmazda yerləşən bağlarda qış müalicəsi həyata keçirilir

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/xa%C3%A7mazda-yerl%C9%99%C5%9F%C9%99n-ba%C4%9Flarda-q%C4%B1%C5%9F-m%C3%BCalic%C9%99si-h%C9%99yata-ke%C3%A7irilir