Vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçiriləcək

Oktyabrın 26-da vergi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/vergi-orqanlar%C4%B1na-i%C5%9F%C9%99-q%C9%99bul-olunmaq-ist%C9%99y%C9%99n-namiz%C9%99dl%C9%99r-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn-test-imtahan%C4%B1-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k-0