Canlı
TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində yükdaşıma artıb

2017-ci ilin yanvar-sentyabr

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/traceca-n%C4%B1n-az%C9%99rbaycan-hiss%C9%99sind%C9%99-y%C3%BCkda%C5%9F%C4%B1ma-art%C4%B1b