Tibb müəssisələri 5 ildən bir akkreditasiyadan keçiriləcək

Azərbaycanda tibb

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/tibb-m%C3%BC%C9%99ssis%C9%99l%C9%99ri-5-ild%C9%99n-bir-akkreditasiyadan-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k