Tərtərdə bağlardan xurma yığılır

Məhsul da boldur. Amma bağbanlar alıcının az

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/t%C9%99rt%C9%99rd%C9%99-ba%C4%9Flardan-xurma-y%C4%B1%C4%9F%C4%B1l%C4%B1r