Silahlı Qüvvələrimizin nümayəndələri beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir

Bu gündən oktyabrın 23-dək Belçikanın Brüssel şəhərində

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/silahl%C4%B1-q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99rimizin-n%C3%BCmay%C9%99nd%C9%99l%C9%99ri-beyn%C9%99lxalq-t%C9%99dbirl%C9%99rd%C9%99-i%C5%9Ftirak-edir