Samur keçid məntəqəsində elektron tətbiqlər nəzərdə tutulub

“Samur keçid

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/samur-ke%C3%A7id-m%C9%99nt%C9%99q%C9%99sind%C9%99-elektron-t%C9%99tbiql%C9%99r-n%C9%99z%C9%99rd%C9%99-tutulub