Salyan Uşaq Gənclər İdman məktəbində stolüstü tennis idman növünə maraq xeyli artıb

Artıq 6-9 yaş arasında olan 30-dan çox uşaq bu idman növü ilə məşğul olur

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/salyan-u%C5%9Faq-g%C9%99ncl%C9%99r-idman-m%C9%99kt%C9%99bind%C9%99-stol%C3%BCst%C3%BC-tennis-idman-n%C3%B6v%C3%BCn%C9%99-maraq-xeyli-art%C4%B1b