Sabah Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

Sabah Qəbələdə

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/sabah-az%C9%99rbaycan-t%C3%BCrkiy%C9%99-v%C9%99-g%C3%BCrc%C3%BCstan-m%C3%BCdafi%C9%99-nazirl%C9%99rinin-%C3%BC%C3%A7t%C9%99r%C9%99fli-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BC-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k