Saatlı rayonunda canavarlar şəxsi təsərrüfata hücum edərək 30-a yaxın qoyunu parçalayıb

Nəticədə təsərrüfat sahibinə 5 min manatdan çox ziyan dəyib

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/saatl%C4%B1-rayonunda-canavarlar-%C5%9F%C9%99xsi-t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfata-h%C3%BCcum-ed%C9%99r%C9%99k-30-yax%C4%B1n-qoyunu-par%C3%A7alay%C4%B1b-0