Rus sözlərindən istifadə edən müəllimlər təlimlərə cəlb olunacaqlar

AMEA-nın Dilçilik

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/rus-s%C3%B6zl%C9%99rind%C9%99n-istifad%C9%99-ed%C9%99n-m%C3%BC%C9%99lliml%C9%99r-t%C9%99liml%C9%99r%C9%99-c%C9%99lb-olunacaqlar