Canlı
Rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaları arasında dialoqu dəstəkləyir

Xarici işlər naziri

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/r%C9%99smi-bak%C4%B1-da%C4%9Fl%C4%B1q-qaraba%C4%9F%C4%B1n-erm%C9%99ni-v%C9%99-az%C9%99rbaycanl%C4%B1-icmalar%C4%B1-aras%C4%B1nda-dialoqu-d%C9%99st%C9%99kl%C9%99yir