Canlı
Qazax və Ağstafada yeni yolların çəkilişi ilə 30 minə yaxın əhalinin gediş-gəlişi rahatlaşıb

Qazax rayonunda 2

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/qazax-v%C9%99-a%C4%9Fstafada-yeni-yollar%C4%B1n-%C3%A7%C9%99kili%C5%9Fi-il%C9%99-30-min%C9%99-yax%C4%B1n-%C9%99halinin-gedi%C5%9F-g%C9%99li%C5%9Fi