Canlı
QAYDALAR

ARB Ulduz telekanalına Kliplərin təqdimatı üçün

Qaydalar

 

1. Musiqi tərtibatı

 

1.1 Janr seçimi: «ARB Ulduz» telekanalında aşağıdakı janrda olan musiqilərin yayımına icazə verilir: Pop, Hip-Hop, Club-mix.

1.2 Musiqi seçimi: Musiqilər əsli ilə uyğun olmalı, telekanalın məqbul etdiyi janrda, melodik və ritmik olmalıdır.

1.3 Söz seçimi: Mahnıların sözləri məna, qrammatik, qafiyə cəhətdən düzgün olmalı, musiqi ilə uyğunlaşmalıdır.

1.4 İfa tərzi: Musiqinin ifasında vokal, tembr, intonasiya, ritm, diapazon, artistizm professionallıq təşkil etməli, Azərbaycan dilinin qaydalarını pozmamalıdır və ifaçının tələffüzü səlis olmalıdır.

1.5 Aranjman: Mahnıların musiqilərində düzgün yazılmış harmoniya, səslənmə keyfiyəti, melodiklik və ritm olmalıdır.

1.6 Mahnıların yazılma keyfiyyəti: Professional şəkildə yazılmış fonoqrammadan (səslənmə keyfiyəti, aşağı, orta və yüksək tezliklərə uyğun olaraq yazılmalı), stereo, klipin montajında isə fonoqrammdan “wav” formatda istifadə olunmalıdır.

2. Video uyğunluq:

2.1 Klipin süjet xətti: Kliplərin süjet xətti mahnıya uyğun olmalı, musiqi və sözləri ilə harmoniya təşkil etməlidir.

2.2 Estetika: Kadr rəngarəngliyi, həcmlilik, rejissor təxəyyülü, ifaçının və klipdə yer alan aktyor heyətinin bacarıqlı olması önəmlidir.

2.3 Əxlaq qaydası: Kliplərdə və fonoqrammda gizli və açıq şəkildə alkoqol, tütün, narkotik və erotikanın təbliğinə icazə verilmir. Kadrlarda ədəb qaydalarına uyğun olmayan ifadələr və hərəkətlər, siyasi ideologiyanın və dinin təbliği, vətəndaşların şərəf və ləyaqətinə  zərər yetirən ekstremist və şiddət xarakterli hərəkətlər yolverilməzdir.

2.4 Montaj texnikası: Düzgün olmayan mikro planlara, kadr sıçrayışlarına (skaçok), düzgün korreksiya edilməyən rəngləndirməyə icazə verilmir.

3.Texniki uyğunluq:

3.1 Format: Full HD

3.2 Ölçü: 1920 x 1080

3.3 Səs: Audiokodek: PCM 16 bit, stereo; Sampling Rate 48.0 KHz;

3.4 Müəllif hüquqları: Kliplərin təqdimatı zamanı mahnının söz, musiqi müəllifi və ifaçının adları mütləq qeyd olunmalıdır.

3.5 İcazə verilmir: Tam və ya qismən plagiat musiqiyə, videokadrlara, açıq və ya gizli şəkildə reklamlara (lövhələr, playmenlər, loqotiplər, şirkət adları, kadrda əvvəl və sonluqdan əlavə üstdə yazı ilə mahnın və ya ifaçının adı) icazə verilmir.

4. Videokliplər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və ARB Ulduz telekanalının siyasətinə uyğun olmalıdır.Kəpəz FM radiosuna mahnıların təqdimatı üçün

Qaydalar

 

 

1. Musiqi tərtibatı

 

1.1 Janr seçimi: «Kəpəz FM» radiosuna aşağıdakı janrda olan musiqilərin yayımına icazə verilir: Pop, Hip-Hop, Club-mix.

1.2 Musiqi seçimi: Musiqilər əsli ilə uyğun olmalı, radiostansiyanın məqbul etdiyi janrda, melodik və ritmik olmalıdır.

1.3 Söz seçimi: Mahnıların sözləri məna, qrammatik, qafiyə cəhətdən düzgün olmalı, musiqi ilə uyğunlaşmalıdır.

1.4 İfa tərzi: Musiqinin ifasında vokal, tembr, intonasiya, ritm, diapazon, artistizm professionallıq təşkil etməli, Azərbaycan dilinin qaydalarını pozmamalıdır və ifaçının tələffüzü səlis olmalıdır.

1.5 Aranjman: Mahnıların musiqilərində düzgün yazılmış harmoniya, səslənmə keyfiyəti, melodiklik və ritm olmalıdır.

1.6 Mahnıların yazılma keyfiyyəti: Professional şəkildə yazılmış fonoqrammadan (səslənmə keyfiyəti, aşağı, orta və yüksək tezliklərə uyğun olaraq yazılmalı), stereo rejimdə olmalıdır.

1.7 Əxlaq qaydası: Mahnılarda gizli və açıq şəkildə alkoqol, tütün, narkotik vasitələrinin təbliğinə icazə verilmir. Sözlərdə ədəb qaydalarına uyğun olmayan ifadələr, siyasi ideologiyanın və dinin təbliği, vətəndaşların şərəf və ləyaqətinə  zərər yetirən ekstremist və şiddət xarakterli ifadələr yolverilməzdir.

2.Texniki uyğunluq:

2.1 Format: *.Wav

2.2 Səs: Audiokodek: PCM 16 bit, stereo; Sampling Rate 48.0 KHz;

2.3 Müəllif hüquqları: Mahnıların təqdimatı zamanı mahnının söz, musiqi müəllifi və ifaçının adları mütləq qeyd olunmalıdır.

2.4 İcazə verilmir: Tam və ya qismən plagiat musiqiyə, açıq və ya gizli şəkildə reklamlara icazə verilmir.

3. Mahnılar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Kəpəz FM radiosunun siyasətinə uyğun olmalıdır.