Canlı
Qadın sahibkarlara dəstək... Gənc qadınlar üçün biznes-inkubatorlar

Gənc qadınlar biznes-inkubatorlar

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/qad%C4%B1n-sahibkarlara-d%C9%99st%C9%99k-g%C9%99nc-qad%C4%B1nlar-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn-biznes-inkubatorlar