Qəbələdə qaz xətlərinə texniki baxış keçirilir, mövcud nasazlıqlar aradan qaldırılır

Hazırlıq işləri çərçivəsində Qəbələ Qazpaylayıcı Stansiyasında

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/q%C9%99b%C9%99l%C9%99d%C9%99-qaz-x%C9%99tl%C9%99rin%C9%99-texniki-bax%C4%B1%C5%9F-ke%C3%A7irilir-m%C3%B6vcud-nasazl%C4%B1qlar-aradan-qald%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r