Prezident: “Bütün sosial proqramlar icra ediləcək, iqtisadi inkişaf təmin olunacaq”

2016-cı il də iqtisadiyyat üçün asan il olmayacaq

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/prezident-%E2%80%9Cb%C3%BCt%C3%BCn-sosial-proqramlar-icra-edil%C9%99c%C9%99k-iqtisadi-inki%C5%9Faf-t%C9%99min-olunacaq%E2%80%9D