Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında uşaqlar “Güc və ağıl” tamaşasını izləyiblər

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında uşaqlar üçün yazıçı Əli Səmədlinin

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ming%C9%99%C3%A7evir-d%C3%B6vl%C9%99t-dram-teatr%C4%B1nda-u%C5%9Faqlar-%E2%80%9Cg%C3%BCc-v%C9%99-a%C4%9F%C4%B1l%E2%80%9D-tama%C5%9Fas%C4%B1n%C4%B1-izl%C9%99yibl%C9%99r