Canlı
Lahıcın qazlaşdırılması turizmin inkişafına təkan olacaq

Lahıc qazlaşdırılır

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/lah%C4%B1c%C4%B1n-qazla%C5%9Fd%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-turizmin-inki%C5%9Faf%C4%B1na-t%C9%99kan-olacaq