Canlı
Kamança Azərbaycanla İranın musiqi aləti kimi UNESCO-nun siyahısına düşdü

Azərbaycan və İranın birgə

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/kaman%C3%A7a-az%C9%99rbaycanla-iran%C4%B1n-musiqi-al%C9%99ti-kimi-unesco-nun-siyah%C4%B1s%C4%B1na-d%C3%BC%C5%9Fd%C3%BC