Kənd təsərrüfatı naziri Kürdəmirdə, nəqliyyat naziri isə Neftçalada vətəndaşları qəbul etdi

Kənd Təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov, Kürdəmir rayonunda

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/k%C9%99nd-t%C9%99s%C9%99rr%C3%BCfat%C4%B1-naziri-k%C3%BCrd%C9%99mird%C9%99-n%C9%99qliyyat-naziri-is%C9%99-neft%C3%A7alada-v%C9%99t%C9%99nda%C5%9Flar%C4%B1-q%C9%99bul-etdi