Kürdəmirdə qəbiristanlıqdan oğurluq edənlər saxlanılıblar

Kürdəmirdə qəbiristanlıqdan oğurluq

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/k%C3%BCrd%C9%99mird%C9%99-q%C9%99biristanl%C4%B1qdan-o%C4%9Furluq-ed%C9%99nl%C9%99r-saxlan%C4%B1l%C4%B1blar