Kürdəmirdə "Kitabi-Dədə Qorqud"un alman dilinə tərcümə edilərək dünyaya tanıdılmasına həsr olunan tədbir keçirilib

Kürdəmirdə "Kitabi-Dədə Qorqud"un alman dilinə tərcümə edilərək dünyaya tanıdılması...

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/k%C3%BCrd%C9%99mird%C9%99-kitabi-d%C9%99d%C9%99-qorqudun-alman-dilin%C9%99-t%C9%99rc%C3%BCm%C9%99-edil%C9%99r%C9%99k-d%C3%BCnyaya-tan%C4%B1d%C4%B1lmas%C4%B1na-h%C9%99sr