Kürdəmirdə Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 24-cü ildönümü münasibətilə tədbir təşkil olunub

Bildirilib ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/k%C3%BCrd%C9%99mird%C9%99-d%C3%B6vl%C9%99t-m%C3%BCst%C9%99qilliyinin-b%C9%99rpas%C4%B1n%C4%B1n-24-c%C3%BC-ild%C3%B6n%C3%BCm%C3%BC-m%C3%BCnasib%C9%99til%C9%99-t%C9%99dbir-t%C9%99%C5%9Fkil