Köçürülməsinə icazə verilən tələbənin bundan imtina etmə haqqı ləğv edilib

Bu ildən hər hansı ali

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/k%C3%B6%C3%A7%C3%BCr%C3%BClm%C9%99sin%C9%99-icaz%C9%99-veril%C9%99n-t%C9%99l%C9%99b%C9%99nin-bundan-imtina-etm%C9%99-haqq%C4%B1-l%C9%99%C4%9Fv-edilib