İran vətəndaşları gömrük postunda saxlanılıb

İrandan Azərbaycana

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/iran-v%C9%99t%C9%99nda%C5%9Flar%C4%B1-g%C3%B6mr%C3%BCk-postunda-saxlan%C4%B1l%C4%B1b