İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram teatrı cənub bölgəsində qastrol səfərindədir

Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram teatrı cənub

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ir%C9%99van-d%C3%B6vl%C9%99t-az%C9%99rbaycan-dram-teatr%C4%B1-c%C9%99nub-b%C3%B6lg%C9%99sind%C9%99-qastrol-s%C9%99f%C9%99rind%C9%99dir