İpoteka zamanı mənzillər üçün orta bazar qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydası dəyişib

Nazirlər Kabineti “İpoteka kreditləşməsi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ipoteka-zaman%C4%B1-m%C9%99nzill%C9%99r-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn-orta-bazar-qiym%C9%99tl%C9%99rinin-m%C3%BC%C9%99yy%C9%99nl%C9%99%C5%9Fdirilm%C9%99si-qaydas%C4%B1-d%C9%99yi%C5%9Fib