İngilisdilli ixtisaslara plan yerlərinin sayı artırılıb

2019-2020-ci

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ingilisdilli-ixtisaslara-plan-yerl%C9%99rinin-say%C4%B1-art%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1b