İmpakt faktorlu jurnallara çıxış asanlaşır

Azərbaycan Dövlət Aqrar

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/impakt-faktorlu-jurnallara-%C3%A7%C4%B1x%C4%B1%C5%9F-asanla%C5%9F%C4%B1r