İlham Əliyev: “Gələn ilin büdcəsi daha çox sosial yönümlü büdcə olmalıdır”.

“İsrafçılığa yol verilməməlidir, çalışmalıyıq ki...

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ilham-%C9%99liyev-%E2%80%9Cg%C9%99l%C9%99n-ilin-b%C3%BCdc%C9%99si-daha-%C3%A7ox-sosial-y%C3%B6n%C3%BCml%C3%BC-b%C3%BCdc%C9%99-olmal%C4%B1d%C4%B1r%E2%80%9D