Canlı
İƏT Trampın qərarı ilə bağlı fövqəladə iclas çağıracaq

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/i%C9%99t-tramp%C4%B1n-q%C9%99rar%C4%B1-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-f%C3%B6vq%C9%99lad%C9%99-iclas-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1racaq