Canlı
İşləyən qadınların sayı çoxalıb

"2003-cü ilə nisbətən

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/i%C5%9Fl%C9%99y%C9%99n-qad%C4%B1nlar%C4%B1n-say%C4%B1-%C3%A7oxal%C4%B1b