Canlı
"Geosiyasi dəyişikliklərin Türk Şurasının gələcəyinə təsiri" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib

Yeni çağırışlar, dünyada

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/geosiyasi-d%C9%99yi%C5%9Fiklikl%C9%99rin-t%C3%BCrk-%C5%9Furas%C4%B1n%C4%B1n-g%C9%99l%C9%99c%C9%99yin%C9%99-t%C9%99siri-m%C3%B6vzusunda-beyn%C9%99lxalq-konfrans