Canlı
Gənclər Fondu publik hüquqi şəxsə çevrildi

Prezident İlham Əliyev gənclər

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/g%C9%99ncl%C9%99r-fondu-publik-h%C3%BCquqi-%C5%9F%C9%99xs%C9%99-%C3%A7evrildi