Canlı
Gəncənin uşaq futbolundakı mövcud vəziyyət müzakirə edilib

Gəncə şəhər stadionunda

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/g%C9%99nc%C9%99nin-u%C5%9Faq-futbolundak%C4%B1-m%C3%B6vcud-v%C9%99ziyy%C9%99t-m%C3%BCzakir%C9%99-edilib