Gəncədə 9 ayın hesabatı verildi

Gəncədə 2015-ci ilin 9 ayı ərzində ümumi daxili məhsul buraxılışı

url: 
http://kepeztv.az/news/id/7287