Canlı
Gəncə Dövlət Universiteti bayram abu-havasında

Pedaqoji təhsil verən qadınların

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/g%C9%99nc%C9%99-d%C3%B6vl%C9%99t-universiteti-bayram-abu-havas%C4%B1nda