Canlı
Gədəbəydə gənclərin mübahisəsi ailəni başsız qoydu

Gədəbəydə qətl hadisəsi

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/g%C9%99d%C9%99b%C9%99yd%C9%99-g%C9%99ncl%C9%99rin-m%C3%BCbahis%C9%99si-ail%C9%99ni-ba%C5%9Fs%C4%B1z-qoydu