Canlı
Göygöldə oğurluq faktının üstü açılıb

Fevralın 26-da rayonun Şəhriyar kəndində

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/g%C3%B6yg%C3%B6ld%C9%99-o%C4%9Furluq-fakt%C4%B1n%C4%B1n-%C3%BCst%C3%BC-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1b