Ehtiyat dərsliklərin hazırlanmasına başlanıb

Təhsil İnstitutu

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/ehtiyat-d%C9%99rslikl%C9%99rin-haz%C4%B1rlanmas%C4%B1na-ba%C5%9Flan%C4%B1b