Dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışan kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri Gəncədə biraraya gəldilər

Gəncədə "Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər"

url: 
http://kepeztv.az/news/id/7289