Canlı
Dünya Vəhşi Təbiət Fondu Dağlıq Qarabağda yaşayan canlıları Azərbaycan vasitəsi ilə müdafiə etmək istəyir

Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/d%C3%BCnya-v%C9%99h%C5%9Fi-t%C9%99bi%C9%99t-fondu-da%C4%9Fl%C4%B1q-qaraba%C4%9Fda-ya%C5%9Fayan-canl%C4%B1lar%C4%B1-az%C9%99rbaycan-vasit%C9%99si-il%C9%99-m%C3%BCdafi%C9%99